eposta.Cz

vytvořte si vlastní email zdarma

Registarce


*  @eposta.cz
*
- na tento email Vám bude vygenerováno heslo
*
*Pohlaví:

*Opiš obrázek:

vygenerovat nový kód
 Souhlasím s podmínkami
   
*Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit
  na hlavní stránku


Přihlášení

 Email

@eposta.cz

 Heslo

obnovit heslo

Registrace

Pokud se chcete registrovat přejděte na stránku registrace:

 Registrace 

Připojte se

    

Smluvní podmínky používání schránky elektronické pošty pod službou na serveru eposta.cz.

Dříve než si na serveru internetovém eposta.cz vytvoříte emailovou schránu, přečtěte si prosím následující smluvní podmínky. Pro používání eposta.cz emailu je nutné s těmito podmínkami souhlasit a poté se zaregistrovat.

1. Smluvní strany
Provozovatelem portálu eposta.cz, https://www.eposta.cz, je Katedrála, s.r. o., se sídlem Zborovského nám. 512, Pardubice 53002 (dále jen Provozovatel) a Uživatel

2. Předmět smluvních podmínek
Předmětem smluvních podmínek je vymezení vztahů Provozovatele a Uživatele při poskytování a provozu služby eposta.cz, dále jen Služby.

3. Katedrála, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně registraci s určitými údaji.

4. Úživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

5. Definice
Poskytováním služby se rozumí provoz poštovního serveru na síti Internet, na kterém si Uživatel může zřídit vlastní schránku elektronické pošty, přihlašovat se k této schránce, odesílat z ní elektronickou poštu, přijímat do ní elektronickou poštu, číst zprávy elektronické pošty a přesměrovávat zprávy elektronické pošty na jiné schránky elektronické pošty v síti Internet.

6. Název schránky
Schránka Uživatele je zřízena v rámci domény eposta.cz, takže Uživatel si může zvolit název ve tvaru cokoliv@eposta.cz. Část před znakem @ nesmí obsahovat neslušné výrazy, výrazy, které se neslučují s etikou používání Internetu a výrazy, které jakkoli nekorespondují s Uživatelem, nebo název, který je registrovanou ochrannou značkou jiného subjektu, případně se zákony ČR, nebo země jímž je uživatel občanem. V případě, že požadovaný název schránky je již obsazen, musí si Uživatel zvolit jiný název.

7. Registrace schránky
Registrací schránky se člověk stává Uživatelem služby. Odesláním pokynu k registraci schránky vyslovuje Uživatel souhlas se smluvními podmínkami provozu Služby. Uživatel zároveň souhlasí, že Provozovatel může využít údaje, které Uživatel poskytl při registraci schránky. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci e-mailového účtu a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami“. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Katedrála s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob, které Katedrála s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost Katedrála s.r.o. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jako Katedrála s.r.o.

8. Registrace není zpoplatněna s výjimkou prémiových emailových aliasů na doméně eposta.cz, které budou samostatně prodány.

9. Zajištění provozu
Pokud to technické možnosti dovolí, je Provozovatel povinen zajistit provoz Služby 24 hodin denně.

10. Je zakázáno
Uživatel nesmí Službu využít k rozposílání zpráv, které jsou v rozporu s platnými zákony, jsou neslušné a které jsou hromadnými nevyžádanými nabídkami (spamy). Uživatel nesmí poskytnout službu třetí osobě za úhradu, anebo jakoukoli jinou reciproční výhodu. Uživatel nesmí zkoušet přihlásit se k využití Služby jako jiná osoba, která by mohla využívat službu. Uživatel nesmí zkoušet narušit stabilitu provozu služby, nebo dělat takové činnosti na serveru služby, které nesouvisí s využíváním služby.

11. Ztráta hesla
Provozovatel zásadně nesděluje Uživateli ani jiným subjektům heslo pro přístup k využití Služby. Uživateli může být změněno heslo pro přístup ke schránce, pokud si to vyžádá přes kontrolní panel a toto heslo mu bude zasláno na jeho kontaktní email uvedený při registraci.

12. "Mrtvý účet"
Provozovatel může ukončit poskytování Služby smazáním schránky, pokud nebyla využita po dobu delší jak jeden rok, nebo pokud nebyla použita ani jednou do jednoho měsíce po zřízení.

13. Odeslání zpráv
Provozovatel může zasílat zprávy do schránky Uživatele.

14. Automatický podpis
Každá zpráva, která je odeslána prostřednictvím Služby, může být doplněna automatickým podpisem majícím vztah ke službě, nebo reklamním sdělením viditelně odděleným od textu zprávy.

15. Porušení smluvních podmínek
V případě porušení smluvních podmínek může Provozovatel okamžitě ukončit provoz schránky Uživatele a vymazat její obsah bez nároku na náhradu.

16. Ostatní ujednání
Provozovatel neposkytuje žádné záruky na provoz služby. Uživatel nemůže po Provozovateli nárokovat žádné nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s používáním služby, chybou obsluhy nebo s případnými závadami v jejím provozu. Provozovatel může kdykoli změnit podmínky provozu služby, nebo ji bez nároku na náhradu zrušit i bez předchozího upozornění, závazné jsou od okamžiku jejich zveřejnění na eposta.cz

17. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
Team Katedrala s.r.o. admin@eposta.cz